Ý tưởng chụp ảnh món ăn gia đình truyền thống – MA006

Ý tưởng 1

Màu sắc chủ đạo: Màu trầm

Phong cách: Tươi sáng

Độ phức tạp: 7/10

Thanh Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *