Ý tưởng chụp ảnh món ăn gia đình truyền thống – MA006

Ý tưởng chụp ảnh món ăn gia đình truyền thống sẽ giúp bạn chụp đẹp hơn.!

Ý tưởng 1

Màu sắc chủ đạo: Màu trầm

Phong cách: Tươi sáng

Độ phức tạp: 7/10

Thanh Quốc