Ý tưởng chụp ảnh đồ uống tươi mát – MA007

Màu sắc chủ đạo: Tông màu tươi sáng

Phong cách: Tươi mát

Độ phức tạp: 8/10

Nguồn ảnh: Quang Phan Minh

Nguồn ảnh: Sơn Nguyễn

Nguồn ảnh: Kim Tính

Nguồn ảnh: Bao Tran Trung