DESIGNER SERVICES

CHỌN DỊCH VỤ
dựa trên yêu cầu

Chúng tôi có 3 gói dịch vụ đáp ứng mọi yêu cẩu của khách hàng từ việc chi phí hợp lý sản phẩm tốt đến chụp ảnh  và làm ra sản phẩm hoàn thiện cuối cùng cho khách hàng theo đúng ý khách hàng

Thuê Photographer Gói 4 tiếng

1.599.000 đ
/ gói dịch vụ


chọn mẫu

Thuê Photographer 8 tiếng

2.999.000 đ
/ gói dịch vụ


đặt dịch vụ

Theo yêu cầu

yêu cầu báo giá
/ theo gói


Gọi ngay Designer